TEN DIEPSTE
Home Workshops Persoonlijke begeleiding Intervisie Wie zijn wij Algemene voorwaarden

Intervisie

Intervisie heeft als doel van elkaar te leren zonder te oordelen.
Aan predikanten, kerkelijk werkers en docenten bied ik de mogelijkheid om in groepjes van 5-8 personen intervisie te hebben. Samen praten over wat je ten diepste bezig houdt.

Aan de hand van opdrachten en gespreksonderwerpen proberen we tot de kern van het probleem te komen en elkaar te helpen bij het hanteren hiervan. Het programma zal een afwisseling bieden van uitgangspunten, inspirerende momenten en problematische situaties. Verschillende thema's zullen aan bod komen. Zelf denk ik aan thema's als inspiratie, je taakopvatting, hulpbronnen en timemanagement. Natuurlijk is er ruimte om je eigen onderwerpen en vragen in te brengen, zodat het zinvolle bijeenkomsten worden.

De groepen staan open voor predikanten en kerkelijk werkers van verschillende denominaties, zodat er ook geleerd kan worden van ervaringen buiten de eigen kerkelijke context. Voor predikanten van de Protestantse Kerk Nederland levert het traject 1,5 PE punten op.

Het is een groepsproces, maar het gaat uiteindelijk om je persoonlijke ontwikkeling:
door de intervisie is het de bedoeling dat je belemmerende patronen onschadelijk maakt en meer ruimte krijgt om je beroep goed te doen en er zo nog meer van te genieten!
Intervisie kan dus gezien worden als bijdrage om ziekteverzuim en uitval te beperken.

De intervisie die Ten Diepste biedt is gebaseerd op de ideeŽn van Jeroen Hendriksen. Het is begeleide intervisie waarin de nadruk ligt op vertrouwen, herkenbaarheid, verschillende perspectieven, reflectie en ruimte voor experimenteren.

Voorwaarden die gesteld worden:
• Ga er open in!
• Wat in de kring besproken wordt, blijft in de kring.
• Personen en situaties bespreken we geanonimiseerd.
• Lever je bijdrage in gesprekken en opdrachten.

Aantal:10 bijeenkomsten van 120 min.
Frequentie:1x per twee weken
Groepsgrootte:5-8 personen
Tijdstip en locatie:nader te bepalen
Doelgroep:predikanten, kerkelijk werkers, docenten
Kosten:Ä500,- p.p. incl. btw

Ten Diepste, praktijk voor intervisie en persoonlijke begeleiding bij levensvragen

Samen praten over wat je ten diepste bezig houdt.

Stuur je mail naar: info@tendiepste.nl
Of bel: 06-12729658

reacties van deelnemers:
"Intervisie is met collega's je eigen functioneren onder de loep nemen. Dat is erg prettig en zinvol." "Een persoonlijke klik, gecombineerd met een nuchtere begeleiding, dat is de kracht."

www.tendiepste.nl K.v.K.nr. 56742525