TEN DIEPSTE
Home Workshops Persoonlijke begeleiding Intervisie Wie zijn wij Algemene voorwaarden

Even voorstellen:

Mijn naam is Hannie Poot-Louwerse.
Als coach voel ik me geÔnspireerd door het concept van ontwikkelingsgericht coachen. Dit concept is ontwikkeld door Rudy Vandamme. In deze benadering worden moeilijkheden niet gezien als hindernissen, maar als kans om te ontwikkelen, om een rijker mens te worden. Je kunt dit vergelijken met een rivier, die een bedding heeft die hem beperkt. De rivier kan niet meer stromen waar hij wil. Tegelijkertijd geeft de bedding de rivier ook vorm en diepgang. Zo kun je moeilijkheden ook benaderen. Daarbij is in dit concept 'zelfsturing' het kernwoord: elke mens heeft capaciteiten en mogelijkheden gekregen om te groeien, je hebt zelf de verantwoordelijkheid om je groeirichting te bepalen.
Ik hanteer deze methode met als resultaat dat mijn cliŽnten na een coachingstraject weer zelfstandig hun weg kunnen gaan, uitgedaagd door wat op hun pad komt.

Ik heb ruime werkervaring in het Voortgezet Onderwijs als mentor en als docent Godsdienst en Filosofie. Dat heeft me veel ervaring gegeven die ik nu kan inzetten voor Ten Diepste.
Daarvoor heb ik verschillende universitaire opleidingen en cursussen gevolgd. Als christelijk theoloog ben ik gespecialiseerd in Diakoniologie. Als docent ben ik gespecialiseerd in Hoogbegaafheid. Als coach heb ik me verdiept in Klinische Psychologie en Cognitieve Gedragstherapie.

Mijn kwaliteiten als empathie en analytisch denken, mijn werkervaring en mijn gespreksvaardigheden wil ik inzetten om tot een werkelijke ontmoeting te komen met mijn cliŽnten.
De naam Ten Diepste beschrijft de kern van de begeleiding: intensief en inspirerend.

Ten Diepste werkt vanuit een christelijke levensvisie, maar staat ook open voor cliŽnten die deze visie niet delen. Ten Diepste heeft haar cliŽntenkring in de regio Zuid-Holland.

Ten Diepste, praktijk voor intervisie en persoonlijke begeleiding bij levensvragen

Samen praten over wat je ten diepste bezig houdt.

Stuur je mail naar: info@tendiepste.nl
Of bel: 06-12729658


reacties van cliŽnten: "Naast zakelijk en helder is Hannie sociaal, waardoor het plezierig en gemakkelijk werken is met haar."
"Haar analyses zijn vlot en helder, maar ze heeft er plezier in om zaken beter te doorgronden en daar ook tijd aan te besteden."

www.tendiepste.nl K.v.K.nr. 56742525